Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019
Số ký hiệu văn bản 123 1536/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/07/2018
Ngày hiệu lực 24/07/2018
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD_1536_UBND TỈNH.PDF
Tổng số: 5
Số hiệu văn bản Trích yếuNgày ban hành
So: 8576 /SGDDT-GDTrH V/v tổ chức tập huấn chuyên môn hè 2018 khối THPT
Lượt xem: 3
31/07/2018
1536/QĐ-UBND Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019
Lượt xem: 3
24/07/2018
HDSD-Dcnvdkxt-ts-2018 Tài liệu hướng dẫn thay đổi Nguyện vọng xét tuyển trực tuyến
Lượt xem: 2
20/07/2018
TKB 12 Thời khóa biểu - lần 12, thực hiện từ 03/03/2018
Lượt xem: 1
03/03/2018
TKB 11 Thời khóa biểu - Lần 11, thực hiện từ 29/01/2018
Lượt xem: 2
29/01/2018