No title... No title... No title...

Đăng nhập
Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019

UBND tỉnh Hà Giang vừa ban hành Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 khung kế hoạch, thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, các cơ sở giáo dục sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 05/9/2018. Đối với cấp học mầm non và cấp tiểu học tựu trường vào khoảng thời gian từ 20/8/2018 đến 24/8/2018, bắt đầu vào học ngày 27/8/2018, có ít nhất 35 tuần thực học. Hoàn thành giảng dạy và kế hoạch học tập trước ngày 25/5/2019, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

Đối với cấp THCS và cấp THPT tựu trường vào khoảng thời gian từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018, bắt đầu vào học ngày 20/8/2018, có ít nhất 37 tuần thực học. Đối với Giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT) có ít nhất 32 tuần thực học.  Hoàn thành giảng dạy và kế hoạch học tập trước ngày 25/5/2019, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

Thời gian nghỉ tránh rét và nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất đối với cấp học Mầm non, cấp học Tiểu học là 14 ngày (bắt đầu nghỉ từ 28/01/2019 đến ngày 10/02/2019). Thời gian nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất đối với cấp học THCS và bổ túc THCS, THPT và bổ túc THPT  ít nhất 09 ngày (không quá 14 ngày). Các ngày nghỉ lễ thực hiện theo Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Tải Quyết định đầy đủ tại đây  QD_1536_UBND TỈNH.PDFPhạm Văn Phải - Sở GD&ĐTHọ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image