Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Ngô Thị Lan Hương

Bí thư chi bộ

huong.hungan@gmail.com

2

Tống Văn Năm

Phó bí thư chi bộ

tongnam92@gmail.com

3

Vũ Văn Đức

Phó hiệu trưởng

minhduc79hg@gmail.com

4

Trịnh Quốc Phương

Phó hiệu trưởng

quocphuongtrinh@gmail.com

5

Trần Duy Hưng

Bí thư Đoàn trường

hungphuonghoanghg@gmail.com

6

Nguyễn Duy Hưng

Giáo viên

bochunghg@gmail.com

7

Lã Thị Lan Hương

Tổ trưởng CM

lathilanhuong@gmail.com

8

Phạm Đức Việt

Tổ trưởng CM

phamducviet62hg@gmail.com

9

Nguyễn Thị Thảo

Tổ trưởng CM

nguyenthao62hg@gmail.com

10

Phan Thị Dịu

Tổ phó CM

phandiuhg@gmail.com

11

Nguyễn Văn Nghĩa

Tổ phó CM

ducnghiahg79@gmail.com

12

Lê Văn Thiện

Tổ phó CM

lethien82hg@gmail.com

13

Trần Thị Lệ Chi

Giáo viên

lechi168@gmail.com

14

Phạm Thị Hồng Chuyên

Giáo viên

phamchuyen80@gmail.com

15

Nguyễn Thị Dung

Giáo viên

nguyendung82hg@gmail.com

16

Trần Thị Thùy Dung

Giáo viên

dungoai82@gmail.com

17

Nguyễn Lâm Hà

Giáo viên

anhthubonghg@gmail.com

18

Nguyễn Thu Hà

Giáo viên

thuhahg1980@gmail.com

19

Vũ Thị Hảo

Giáo viên

haolohg@gmail.com

20

Nguyễn Việt Hạnh

Giáo viên

hanhnhamtunganh@gmail.com

21

Lê Thị Thúy Hằng

Giáo viên

hanghuan2006@gmail.com

22

Nguyễn Thu Hiền

Giáo viên

nguyenthuhien78hg@gmail.com

23

Phạm Thị Thu Hiền

Giáo viên

hienhungan@gmail.com

24

Mã Thị Hiển

Giáo viên

hien_tn1512@yahoo.com.vn

25

Nguyễn Văn Hiệu

Giáo viên

Hieu0602@gmail.com

26

Phan Thị Diệu Hồng

Giáo viên

Phandieuhong_cap3@yahoo.com.vn

27

Phạm Khắc Khang

Giáo viên

phamkhackhang@gmail.com

28

Nguyễn Văn Lực

Giáo viên

luctung76@gmail.com

29

Phan Thị Lý

Giáo viên

phanly1982@gmail.com

30

Bùi Thị Nghĩa

Giáo viên

buinghia78hg@gmail.com

31

Nguyễn Thị Nhinh

Giáo viên

nguyennhinh1978@gmail.com

32

Nguyễn Văn Quang

Giáo viên

nguyenvanquang.hagiang@gmail.com

33

Nguyễn Thành Quê

Giáo viên

nguyenque1983@gmail.com

34

Chảo Thị Tâm

Giáo viên

tamchung78@gmail.com

35

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giáo viên

nguyenthanhthaoha@gmail.com

36

Hoàng Thị Kim Thu

Giáo viên

Everest8848m310@gmail.com

37

Đinh Thị Diệu Thúy

Giáo viên

dinhieuthuyha@gmail.com

38

Nguyễn Đức Tuấn

Giáo viên

nguyenductuan_1972@yahoo.com.vn

39

Vũ Thị Ánh Tuyết

Giáo viên

vutuyet.hg@gmail.com

40

Hoàng Thị Hồng Vân

Giáo viên

vanque1986@gmail.com

41

Lương Hồng Việt

Giáo viên

luongviet78@gmail.com

42

Hoàng Ngọc Vĩnh

Giáo viên

tranglyhagiang@gmail.com

43

Nông Việt Bằng

Giáo viên

nongbang79@gmail.com

44

Trần Viết Cương

Giáo viên

vietcuongvnc@gmail.com

45

Phạm Văn Dũng

Giáo viên

phamvandung26@gmail.com

46

Phạm Thị Giang

Giáo viên

giangpham1985@gmail.com

47

Đặng Văn Hiếu

Giáo viên

dangvanhieu@gmail.com

48

Nông Thị Kim Huệ

Giáo viên

kimhue0784@gmail.com

49

Hoàng Thị Huyền

Giáo viên

huyenhung07@gmail.com

52

Nguyễn Thanh Huyền

Giáo viên

thanhhuyen29092007@gmail.com

51

Trịnh Diệp Hương

Giáo viên

huong.trinhdiep@gmail.com

52

Mai Thị Hường

Giáo viên

tieuho20486@gmail.com

53

Nguyễn Xuân Lượng

Giáo viên

buixuyentq1986@gmail.com

54

Phan Thị Thanh Mai

Giáo viên

phanmai83hg@gmail.com

55

Nguyễn Thị Ngọc

Giáo viên

nguyenngoc8074@gmail.com

56

Nông Thị Thanh

Giáo viên

thanh.ppthha@gmail.com

57

Phạm Thị Thanh

Giáo viên

phamthithanhhg@gmail.com

58

Mai Thế Thành

Giáo viên

maithanh0711@gmail.com

59

Nguyễn Đức Thắng

Giáo viên

thangngn900@gmail.com

60

Nguyễn Thị Thu

Giáo viên

thuhunghg78@gmail.com

61

Lê Văn Thuần

Giáo viên

nguyenthuhg78@gmail.com

62

Hoàng Thị Thuận

Giáo viên

hoangthuan1983@gmail.com

63

Tống Đình Tiến

Giáo viên

tientunghg@yahoo.com.vn

64

Trần Đình Toản

Giáo viên

boyhg09@gmail.com

65

Nguyễn Thị Tuyết

Giáo viên

tuyetbinhduongmy@gmail.com

66

Trần Văn Vân

Giáo viên

tranvanvan@gmail.com

67

Bùi Thị Xuyên

Giáo viên

buixuyentq1986@gmail.com