Đăng nhập
Thông báo về việc phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2018

           Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tất cả thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 đều có quyền phúc khảo bài thi và thời gian nhận đơn phúc khảo sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày (từ ngày 11/07 đến 20/07). Sau thời hạn này, mọi vấn đề liên quan đến phúc khảo bài thi sẽ không được xem xét. Mẫu đơn phúc khảo tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi:

Hướng dẫn phúc khảo bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018

Các thí sinh sẽ nộp đơn phúc khảo ngay tại trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi, sau đó nhà trường sẽ chuyển dữ liệu thí sinh đề nghị phúc khảo lên Hội đồng thi. Kết quả phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 30/07/2018.