Đăng nhập
Thông báo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2018

         Nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2018 bắt đầu từ ngày 23/07/2018 tại văn phòng nhà trường. Các em học sinh khi nhận mang theo chứng minh nhân dân. Trường hợp người khác lấy hộ phải có giấy ủy quyền hoặc sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân.