Đăng nhập
TRƯỜNG THPT HÙNG AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 - 2019

TRƯỜNG THPT HÙNG AN

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2018 - 2019

Hòa trong niềm vui hân hoan của cả nước chào đón năm học mới, năm học có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm học với chủ đề Đổi mới căn bản – toàn diện giáo dục và đào tạo, toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện ba cuộc vận động lớn và phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, chiều ngày 08 tháng 9 năm 2018, trường THPT Hùng An tổ chức Hội nghị CC-VC năm học 2018 – 2019. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Lan Hương (Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường), hội nghị còn có đông đủ các đồng chí trong BGH, giáo viên, công nhân viên.

   Tại hội nghị, đồng chí Tống Văn Năm thông qua dự thảo “Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CCVC năm học 2018 – 2019; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của nhà trường 2017 – 2018”. Báo cáo tổng kết đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong năm học 2017 – 2018: Chi bộ được Huyện uỷ Bắc Quang công nhận Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh (năm 2017); nhà trường được công nhận tập thể lao động xuất sắc; có 01 cán bộ, đảng viên và 01 học sinh được chi bộ đề nghị Huyện uỷ công nhận và khen thưởng về nêu gương điển hình trong việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2017 – 2018; Công đoàn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh;  Đoàn trường đạt Đoàn trường vững mạnh; 10 cán bộ, giáo viên được đề nghị Sở GD&ĐT Hà Giang công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh; 67 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; có 33 giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp trường (cơ sở), 07 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 07 giáo viên đạt giải thiết kế bài giảng E-learning cấp tỉnh từ khuyến khích trở lên, 03 giáo viên chủ nhiệm giỏi, 01 giáo viên đạt giải “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; duy trì sĩ số đạt 96,40%; tỉ lệ chuyển lớp đạt 98,91%; tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 91,22%; 33 lượt học sinh đạt giải kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh; 69 lượt học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp trường; 262 học sinh đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến cả năm. Ngoài những kết quả đã đạt được, báo cáo tổng kết cũng nêu ra những hạn chế của năm học.  

Để khắc phục những mặt tồn tại của năm học 2017- 2018, trong dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018– 2019 đã đưa ra những nhiệm vụ cụ thể: tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND, ngày 11 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Giang thực hiện Chương trình số 104-CTr/TU ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XV thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tăng cường nền nếp, kỉ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng. Tích cực đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đoàn, tư vấn tâm lí trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Hội nghị cũng đưa ra những chỉ tiêu phấn đấu, cụ thể:

1. Chi bộ Đảng đạt danh hiệu: Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Nhà trường: đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được tặng cờ thi đua cấp tỉnh; giữ vững danh hiệu Tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đạt loại xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

3. Công đoàn trường: Đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Đoàn trường: Đạt danh hiệu Đoàn trường xuất sắc.

4. Cá nhân cán bộ giáo viên: 100% cán bộ giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 15% cán bộ giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh.

5. Tập thể lớp: 20% đơn vị lớp đạt danh hiệu tập thể lớp tiên tiến xuất sắc và tiên tiến.

Hội nghị còn được nghe dự thảo quy định về chế độ thăm hỏi; tiêu chuẩn đánh giá thi đua, khen thưởng; các chế độ phúc lợi tập thể; báo cáo thu - chi tài chính 2017 – 2018; thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; báo cáo tổng hợp các ý kiến đề xuất của hội nghị cấp tổ; kết quả đăng ký các danh hiệu thi đua của tập thể cá nhân tập hợp từ các tổ, phát động thi đua năm học mới; công bố các quyết định khen thưởng của các cấp.

Phần kết thúc, hội nghị thực hiện việc kí cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức - viên chức năm học 2018 - 2019 giữa thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch công đoàn nhà trường.

Hội nghị Công chức - Viên chức năm học 2018 - 2019 đã thành công tốt đẹp, với sự thống nhất cao của toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường về những nội dung được thông qua. Đây là cơ sở giúp tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trường THPT Hùng An tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Một số hình ảnh của Đại hội                            
   (Người viết: Chảo Tâm)