Đăng nhập
Chiến lược phát triển trường THPT Hùng An Giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn năm 2030

 

 

Chiến lược phát triển trường THPT Hùng An

Giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn năm 2030

 

 


Trường THPT Hùng An tiền thân trước đây là trường Thanh niên dân tộc vừa học, vừa làm, thuộc thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Trường được thành từ năm 1964.

Trong hơn 51 năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trực tiếp là Sở GD&ĐT Hà Giang; được sự giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan, ban ngành từ Tỉnh đến Huyện và địa phương, trường THPT Hùng An đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đáu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao cho.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 - 2025; tầm nhìn 2030 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển; là cơ sở quan trọng cho Nhà trường thực hiện các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Cùng các trường THPT trong cả nước, trường THPT Hùng An quyết tâm xây dựng Nhà trường  phát triển vững mạnh toàn diện giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia đáp ứng với xu thế phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo.

1. Sứ mệnh

Xây dựng được môi trường học tập về nề nếp; kỷ cương; thân thiện có chất lượng giáo dục cao; mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng; tư duy sáng tạo và tiềm lực của mình.

2. Tầm nhìn

Là một trong những trường hàng đầu của Huyện, Tỉnh mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện; nơi giáo viên  và học sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

- Tình đoàn kết;                                                 

- Lòng nhân ái;

- Tinh thần trách nhiệm;                                        

- Sự hợp tác;

- Lòng tự trọng;                                                   

- Tính sáng tạo;

- Tính trung thực;                                                 

- Khát vọng vươn lên;