Đăng nhập
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÙNG AN TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÙNG AN

TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 – 2021

Nguyễn Văn Nghĩa

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021, ngày 18/01/2021 trường trung học phổ thông Hùng An tổ chức lễ sơ kết học ki I năm học 2020 – 2021.

Toàn cảnh lễ sơ Kết

Đánh giá tổng quan về những kết quả đạt được của thầy và trò nhà trường, đồng chí Trần Thái Dương (Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng) nhấn mạnh: Năm học 2020 - 2021 là năm học có nhiều khó khăn thách thức, năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chương trình số 104-CTr/TU ngày 23/4/2014 của BCH đảng bộ tỉnh Hà Giang thực hiện nghị quyết số 29. Nghị quyết số  88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 Nhà giáo Trần Thái Dương – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng đọc báo cáo sơ kết Học kì I năm học 2020 - 2021

Trải qua ½ chặng đường của năm học 2020 - 2021, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Ban giám hiệu, sự quyết tâm cao của hội đồng sư phạm nhà trường và sự nỗ lực của các em học sinh. Trường trung học phổ thông Hùng An đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần chuẩn bị những điều kiện thuận lợi để hướng tới được công nhận là trường chuẩn quốc gia cấp độ 2. Cùng với đó, công tác thi đua “Dạy tốt, học tốt” được nhà trường rất quan tâm và đạt được những thành tích tiêu biểu.

  Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học kì I

Chất lượng hai mặt giáo dục có sự chuyển biến rõ rệt trong học kì I năm học 2020 – 2021. Kết quả cụ thể đạt được như sau:

                * Hạnh kiểm:

+ Tổng số học sinh toàn trường: 644 em được xếp loại.

+ Hạnh kiểm Tốt: 486 em chiếm tỷ lệ : 75,47 %

+ Hạnh kiểm Khá: 137 em chiếm tỷ lệ : 21,27 %

+ Hạnh kiểm  TB: 19 em chiếm tỷ lệ: 2,95 %

+ Hạnh kiểm Yếu: 2 chiếm tỷ lệ : 0,91 %

                  * Học lực:

                   + Học lực Giỏi: 27 chiếm tỷ lệ: 4,19 %

+ Học lực Khá : 295 em chiếm tỷ lệ 45,81 %

+ Học lực TB: 290 em chiếm tỷ lệ : 45,03 %

+ Học lực Yếu: 32 em chiếm tỷ lệ : 4,97  %

+ Học lực Kém: 0 chiếm tỷ lệ: 0 %.

Đặc biệt, năm học 2020 – 2021 trường trung học phổ thông Hùng An có 04 nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. Đó là các nhà giáo Tống Văn Năm, Phan Thị Diệu Hồng, Chảo Thị Tâm, Nguyễn Đức Tuấn. Cùng với đó có:

+ 03 cán bộ giáo viên được Sở GD&ĐT tặng giấy khen nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2020.

+ 10 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu Cá nhân tiêu biểu trong học kỳ I.

+  100% CBGV,NV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

+ 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Báo cáo sơ kết cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và biện pháp khắc phục những tồn tại. Đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong học kì II năm học 2020 – 2021.

Với sự đoàn kết, thống nhất và tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Sự lãnh chỉ đạo của chính quyền địa phương, của lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo và sự ủng hộ của nhân dân. Trường trung học phổ thông Hùng An quyết tâm phấn đấu đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia cấp độ 2 trong năm học 2020 – 2021./.