Đăng nhập
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRONG TỔ CHUYÊN MÔN

THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRONG TỔ CHUYÊN MÔN

        Việc đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên là yêu cầu cần thiết để đạt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.


        Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, ban chuyên môn nhà trường, ngày 16/05/2019, tổ chuyên môn Khoa học xã hội, trường THPT Hùng An đã tiến hành đánh giá công tác BDTX của giáo viên trong năm học 2018-2019.

        Trên cơ sở những nội dung mà từng cá nhân đã đăng kí từ đầu năm học, các thành viên trong tổ căn cứ vào nhiệm vụ và kết quả thực hiện để nhận xét đánh giá một cách chân thực, chính xác, khách quan. Phần nhiều ý kiến tập trung vào các modul liên quan đến phương pháp dạy học tích cực; sử dụng công nghệ thông tin; kiểm tra đánh giá kết quả học tập, đạo đức của học sinh; lập kế hoạch chủ nhiệm; phối hợp các tổ chức, lực lượng thực hiện công tác giáo dục,... Từ đó, giúp mỗi cá nhân nhận ra ưu điểm để phát huy và tiếp tục bồi dưỡng, khắc phục những hạn chế của bản thân.

        Qua cuộc họp, các thành viên trong tổ thống nhất: nhà trường, tổ chuyên môn cần tạo điều kiện thuận lợi để mỗi giáo viên được tiếp cận các chương trình bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu của bản thân để có hướng nghiên cứu tiếp , phù hợp với định hướng phát triển giáo dục và mục tiêu xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức trong sạch, tận tâm với nghề.

        Kết thúc cuộc họp, mỗi giáo viên đã rút ra những bài học bổ ích cho mình và nghiên cứu những nội dung BDTX để chuẩn bị lập kế hoạch cho công tác này trong năm học tới.