Đăng nhập
HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN NƠI CƯ TRÚ TẠI TRƯỜNG THPT HÙNG AN

HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN THAM GIA

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN NƠI CƯ TRÚ TẠI TRƯỜNG THPT HÙNG AN

Trước xu thế đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch lao động mạnh, đặc biệt là ở nông thôn, công tác Đoàn ở địa bàn dân cư gặp không ít khó khăn trước hết do số lượng đoàn viên ít dần. Để giải quyết “bài toán” thiếu người trong hoạt động Đoàn ở địa bàn dân cư, Ban Tổ chức Trung ương Đoàn đã ban hành điều lệ quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt, hoạt động tại nơi cư trú.

Tiếp tục thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI và Hướng dẫn số 15/HD-TWĐTN-BTC của Trung ương Đoàn V/v Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoan 2018 - 2022, Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Hùng An, huyện Bắc Quang đã quyết liệt triển khai và phối hợp chặt chẽ với các Đoàn xã thị trấn trong vùng tuyển sinh của nhà trường triển khai.

Hàng năm Đoàn trường đã triển khai ký quy chế phối hợp với các Đoàn xã Hùng An, Vĩnh Hảo, Tiên Kiều, Đông Thành, Đoàn thị trấn Vĩnh Tuy và thực hiện công tác bàn giao, trao danh sách Đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú để các cơ sở Đoàn thực hiện tốt việc quản lý Đoàn viên. Trong năm học 2020 – 2021, thực hiện Kết luận Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 tại Thông báo số 30/TBĐTN ngày 02/10/2020 của Huyện Đoàn Bắc Quang đã có 485 Đoàn viên trường THPT Hùng An được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú và thực hiện nghĩa vụ của người Đoàn viên tại địa phương.

Việc tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú thể hiện ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh; tăng cường sự gắn bó giữa Đoàn viên với nơi cư trú, giúp Đoàn viên nắm được tình hình của địa phương cũng như có điều kiện tham gia đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của nơi Đoàn viên cư trú. Đoàn viên được thamn gia các nội dung tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú như hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của thanh thiếu nhi; các hoạt động chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng, hoạt động góp ý các chủ trương, chính sách của địa phương về thanh thiếu nhi; hoạt động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và sinh hoạt chi đoàn định kỳ.

Hàng năm vào dịp kết thúc năm học, ăn cứ vào các tiêu chí, Chi đoàn và Đoàn cơ sở đánh giá Đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú theo 03 mức: tham gia hoạt động tốt, có tham gia hoạt động, có đăng ký nhưng không tham gia hoạt động. Kết quả tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú được bổ sung, ghi nhận vào kết quả đánh giá xếp loại Đoàn viên hằng năm tại Đoàn trường. Kết quả, thành tích của Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn nơi cư trú đóng góp cho tổ chức Đoàn tại nơi cư trú sẽ là cơ sở để ưu tiên trong xét các danh hiệu, các hình thức khen thưởng.

Tại nơi cư trú các Đoàn xã thị trấn đã tổ chức nhiều hoạt động, nhất là trong đợt cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021) và 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang (26/03/1961 – 26/03/2021), trong đó lực lượng nòng cốt là các Đoàn viên trường THPT Hùng An. Đoàn viên đã tham gia san lấp, hoàn thiện đường giao thông nông thôn mới tại xã Tiên Kiều; hỗ trợ thu gom rác thải nhựa tại chợ trung tâm xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều; hỗ trợ chốt kiểm dịch Covid – 19 tại Cầu Trì, Thị trấn Vĩnh Tuy; thu gom, dọn dẹp vệ sinh khu vực trạm dừng chân Vĩnh Tuy; khơi thông cống rãnh,san nền trường mầm non xã Vĩnh Hảo; dọn dẹp Đài liệt sĩ, Trạm y tế xã Hùng An… với hơn 1000 lượt Đoàn viên tham gia.

Có thể nói, để đạt được những kết quả bước đầu đó là do Ban Thường vụ Đoàn trường tích cực chỉ đạo, phối hợp với các Đoàn xã, thị trấn, thường xuyên liên lạc, thông tin báo cáo tăng cường củng cố, kiện toàn và hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn, chi hội tại thôn,  tổ dân phố trên địa bàn; tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2018-2022.

Trong thời gian tới, Đoàn trường tiếp tục tham mưu, đề xuất cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để công tác phối hợp đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần khích lệ, động viên cán bộ Đoàn, Hội và Đoàn viên, thanh niên nhiệt tình, tâm huyết xây dựng phong trào Đoàn tại thôn, tổ dân phố phát triển.

Một số hình ảnh công tác sinh hoạt nơi cư trú của Đoàn viên Đoàn trường THPT Hùng An:

 

Tin khác
1 2